Zijn uw studenten gereed voor het digitale tijdperk?

De opkomst van de 'zorgconsument'

Door de alomtegenwoordigheid van het internet en de vrije beschikbaarheid van (gezondheids) informatie is de zogenoemde ‘zorgconsument’ aan het ontstaan. De zorgconsument is een cliënt of patiënt die goed voorbereid op gesprek komt, mondiger is in de relatie tot de zorgverlener en het steeds vanzelfsprekender vindt dat zorg en hulp online beschikbaar is (net als andere facetten van het leven).

Online communiceren

Wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van online geschreven communicatie waarbij de gesprekspartners elkaar niet kunnen zien, dan vervallen veel non-verbale signalen van de gesprekspartner. Daarbij is de levensduur van het geschreven woord via een chat, mail, Twitter of app via internet langer. Tegelijkertijd biedt geschreven taal nieuwe mogelijkheden aan de cliënt om meer zelfredzaam met zijn of haar hulp- of zorgvraag bezig te zijn op momenten dat dit het beste uikomt.

Samenvattend: 

  • een transparanter begeleidingsproces (de communicatie wordt gedocumenteerd);
  • een verandering in regievoering (deze komt meer bij de cliënt te liggen);
  • creëert frequentere contactmogelijkheden (dichter op het ontwikkelingsproces van de cliënt).

Deze en vele andere processen binnen online begeleiden vragen om hulp- en zorgverleners met aanvullende vaardigheden. De vraag naar professionals die deze aanvullende vaardigheden bezitten zal de komende jaren dratisch toenemen.

Bereidt u uw studenten hier op voor? 

<- Terug naar Curriculum

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02