Vaardige hulp- en zorgverleners

De opkomst van de 'zorgconsument'

Door de alomtegenwoordigheid van het internet en de vrije beschikbaarheid van (gezondheids-) informatie is de zogenoemde ‘zorgconsument’ aan het ontstaan. De zorgconsument is een cliënt of patiënt die goed voorbereid op gesprek komt, mondiger is in de relatie tot de zorgverlener en het steeds vanzelfsprekender vindt dat zorg en hulp online beschikbaar is (net als andere facetten van het leven). Door deze ontwikkeling is het slechts een kwestie van tijd voordat onze cliënten en patiënten verwachten dat ze ook online bij ons terecht kunnen. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen zullen wij als zorg- of hulpverleners aan de slag moeten met twee belangrijke aspecten:  

1) Attitudeverandering

Hulp- en zorgverlening is mensenwerk. Hierbij is interpersoonlijk contact onontbeerlijk. Om dit mogelijk te maken zijn hulp- en zorgverleners voornamelijk getraind in face-to-face (verbale) gespreksvoering. Hierdoor wordt het gebruik van schriftelijke online communicatiemiddelen zoals email en chat vaak gezien als een oppervlakkige en meer onpersoonlijke vorm van communicatie. Dit is echter een misvatting en het erkennen van dit misverstand vergt vaak een behoorlijke attitudeverandering van een hulp- of zorgverlener. Het inzetten van online communicatiemiddelen zorgt tevens voor een verandering in regievoering, deze komt meer bij de cliënt te liggen. Het accepteren van deze veranderingen vormt de eerste stap naar het succesvol inzetten van online communicatie-uitingen.

2) E-vaardigheden (eSkills)

Binnen online schriftelijke communicatie zijn veel non-verbale signalen van de gesprekspartner niet langer voorhanden. Ook is de levensduur van een geschreven woord via een chat, mail, Twitter of App via internet langer. Tegelijkertijd biedt geschreven taal nieuwe mogelijkheden aan de cliënt om meer zelfredzaam met zijn of haar hulp- of zorgvraag bezig te zijn. Deze en vele andere processen binnen online communicatie vragen om hulp- en zorgverleners met aanvullende vaardigheden.

Het bijscholen van medewerkers is dan ook een topprioriteit voor organisaties die serieus werk willen maken van online begeleiding. In ons handboek e-health staan een compleet overzicht van alle competenties die nodig zijn voor succesvolle online begeleiding en behandeling. Lees hier meer: handboek.

<- Terug naar overzicht Bijscholing

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02