Privacy en Veiligheid: de hekkensluiters van online hulpverlening

Veel hulp- en zorgverleners zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie met een eigen beroepscode inclusief ethische regels. In de codes staan uitgebreide paragrafen over hoe om te gaan met de privacy en de gegevens van de cliënt: geen informatie delen met onbevoegden en cliëntgegevens netjes achter slot en grendel bewaren.

Inmiddels is door het gebruik van computers en internet het een stuk lastiger geworden om te voldoen aan de beroepscodes. Soms schieten deze codes zelf tekort omdat ze geen rekening houden met de bijzondere dynamiek van online begeleiding.

Uit onderzoek blijkt dat we door het gebruik van online hulpwebsites en apps vaak de privacy van onze cliënten schenden, omdat veel van deze technische hulpmiddelen onveilig in gebruik zijn. In een recent verschenen onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut (2014) worden diverse geautomatiseerde feedbackprogramma’s beschreven die ondersteuning bieden bij gedragsveranderingen, zoals websites, computers, tablets, polsbandjes, smartphones en horloges met speciale intelligente softwareprogramma’s (zogenoemde ‘apps’, ‘applicaties’, ‘applets’ en ‘widges’). Bij de meeste van deze websites en apps worden er vraagtekens gezet bij de veiligheid-en privacybescherming van de gebruikers. Daarnaast blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de commerciële belangen van de aanbieders van deze hulpmiddelen.

Lees hier het hele artikel: Privacy en Veiligheid - de hekkensluiters van online hulpverlening (PDF).

Compleet themanummer eHealth downloaden?

Dit artikel is verschenen in het themanummer eHealth van het Counselling Magazine. Naast dit artikel staan er nog vele andere interessante artikelen van o.a. prof.dr. Riper, Saskia Timmer, Fenneke Woertman, Ron van Deth en Myriam Limper in dit themanummer. De volledige uitgave is digitaal te downloaden via de uitgever: Counselling Magazine NR 1 2015

 

image.png

Inspiratiesessie: E-health: zorg in de 21e eeuw

 • Tijdsduur: 1 tot 4 uur
 • Wanneer: als onderdeel van een team- of bijscholingsdag of tijdens een evenement
 • Waar: bij u op locatie of evenementlocatie.

Wilt u weten hoe u en uw collega’s (nog) beter kunnen aansluiten bij de belevingswereld van uw cliënt en patiënt? Bent u geïnteresseerd wat hiervoor nodig is binnen uw organisatie en welke (aanvullende) vaardigheden u en uw collega’s nodig hebben? Dan organiseren wij graag op locatie een inspiratiesessie voor u.

Het doel van deze sessie is om e-health binnen uw organisatie op de kaart te zetten. Daarnaast ervaart u tijdens de inspiratiesessie zelf wat e-health kan betekenen voor uw dienstverlening. Voorbeelden van thema’s die aan bod ko-men zijn:

 • Welke e-health toepassingen zijn geschikt binnen onze zorg- of hulpverlening?
 • Hoe combineren we offline zorg- of hulpverlening met online begeleiding?
 • Welke attitude en vaardigheden zijn er nodig om e-health succesvol in te zetten?

Wilt u meer weten over deze inspiratiesessie of andere scholingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 013 8507546 of via: Contactformulier.

<- Terug naar overzicht Bijscholing

 

image.png

Wilt u aan de slag 

met e-health binnen uw eigen zorg- of hulpverlening?

Internet biedt u als zorg- of hulpverlener nieuwe en krachtige mogelijkheden tijdens de begeleiding van cliënten en patiënten. Met online behandelplatformen en communicatiemiddelen zoals video-bellen, chat, email, sms en apps wordt het mogelijk om de zelfregie van uw cliënt te versterken. Dankzij deze middelen zit u zelf ook dichter en intensiever op het behandel- en ontwikkelingsproces. Echter, hierdoor veranderen uw rol en de manier waarop de (therapeutische) werkrelatie vorm krijgt. Het inzetten van e-health vergt daarom aanvullende kennis en vaardigheden. 

Masterclass e-health voor zorg- en hulpverleners

Dit is een (bij)scholingsprogramma voor zorgprofessionals die relaties onderhouden begeleiden of behandelen) met hulpvragers. Hierbij gaat het om het combineren van online en offline begeleiding (blended) van cliënten en patiënten met het inzetten van mail en chat voor effectieve ondersteuning van behandeltrajecten. 

 • Tijdsduur: 2 cursusdagen (4 dagdelen) + proeftraject van 3 weken
 • Wanneer: vaste data (open inschrijving) of in overleg (incompany)
 • Waar: Utrecht (open inschrijving) of op locatie (incompany)

In deze Masterclass leert u hoe face-to-face zorgverlening optimaal wordt gecombineerd met online begeleiding. De voordelen, maar ook de valkuilen van e-health komen aan bod. De eCP-methodiek waar u mee gaat werken in deze Masterclass is gebaseerd op wetenschappelijk psychologisch onderzoek. Tijdens een proeftraject gaat u concreet oefenen met een trainer-acteur die zich als cliënt voordoet. Hierbij gaat u zelf achter de knoppen en ervaart u hoe het is om cliënten op afstand te begeleiden.

Na deze Masterclass heeft u meer kennis en concrete (aanvullende) vaardigheden om op een effectieve manier aan de slag te gaan met e-health.

Opzet van de Masterclass: Dag 1 (2 dagdelen)

Online begeleiden: ervaar wat de verschillen zijn

 • E-health in perspectief; achtergrond en opkomst ‘zorgconsument’
 • Verschillende vormen van e-health
 • De kracht van online begeleiden en behandelen
 • Methodisch aan de slag met blended begeleiden

Praktijkopdracht: oefentraject online begeleiden

Aan de hand van de eCP-methode doet u concrete ervaring op met e-health middels het online begeleiden van een proefcliënt (gedurende 3 weken). De eCP-methode is geschikt om de online communicatie van de zorgprofessional effectief vorm te geven, de online communicatie van een cliënt op gestructureerde wijze te analyseren en de (therapeutische) werkrelatie met uw cliënt tot stand te brengen. Er wordt geoefend met een realistische praktijksituatie en de benodigde communicatie- en cognitieve vaardigheden kunnen eigen gemaakt worden. Tijdens deze periode krijgt u ondersteuning van een van onze gecertificeerde e-coaches (psychologen).

 • 3 weken begeleiden, 2 contactmomenten per week,
 • Realistische praktijkcasus met oefencliënt,
 • Benodigde (cognitieve) vaardigheden voor online begeleiden zich eigen maken,
 • Zicht krijgen op eigen mogelijkheden, beperkingen én voorkeuren,
 • Werken binnen een veilig en gebruiksvriendelijk online behandelplatform.

Dag 2 (2 dagdelen)

E-vaardig: wat gaat goed, wat kan beter?

 • Begeleide intervisie (leren met en van elkaars oefentrajecten)
 • Verdieping taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk.
 • Privacy en veiligheid in een online wereld
 • Zelf online interventies ontwikkelen
 • Online begeleiden en de (eigen) praktijk

Literatuur:

Cursusmaterialen en boek: ‘E-health: Handboek voor zorg- en hulpverleners’ (Waringa & Ribbers, 2018).

Voor wie?

Deze tweedaagse Masterclass met proeftraject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in de (eigen) praktijk.

Optioneel: beveiligd online behandelplatform Pluform

Om gebruik te kunnen maken van een veilige en professionele online werkomgeving is een licentie voor Pluform.com inbegrepen. Deze opleidingslicentie heeft een looptijd van 3 maanden. Met deze licentie kunt u maximaal 10 cliënten tegelijkertijd online begeleiden. De functionaliteiten binnen Pluform sluiten aan bij de eCP-methode. Indien u reeds een ander behandelplatform gebruikt of wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld: Minddistrict, Therapieland, Karify, Jouw Omgeving, ect.) dan is het mogelijk om hier gebruik van te maken tijdens deze Masterclass. Lees hier meer over: Pluform.com.

eCoachPro KeurmerkCarePro Level1Optioneel: kwaliteitskeurmerk en registratie Certified eCounselor 

Indien gewenst kan het eindresultaat worden getoetst aan de hand van een competentieformulier dat afgestemd is op de eisen van het International eCoach & eCounselor Register. Bij een positieve beoordeling wordt u voor 5 jaar opgenomen in het International eCoach & eCounselor Register. Met dit kwaliteitskeurmerk kunt u zich op professionele en onderscheidende wijze in de markt positioneren.

Geen tijd voor een klassikale training?

Een digitale variant van deze Masterclass is ook beschikbaar. Dat wil zeggen dat deelnemers vanachter hun computer op eigen locatie (werkplek) kunnen meedoen. Via het online programma ZOOM komen alle deelnemers digitaal samen onder begeleiding van een trainer. Deze variant kent 4 dagdelen van drie uur verspreid over 4 dagen (dus geen twee dagdelen achter elkaar). De inhoudelijke opzet van deze digitale Masterclass is verder exact gelijk aan de basis Masterclass. De digitale variant is aan te raden voor kleine groepen of deelnemers die werkzaam zijn op verschillende locaties. 

 Contact

 • Wilt u meer weten over deze Masterclass of informatie over een incompany versie van deze Masterclass? Neem dan contact op via dit formulier: Bijscholing.

<- Terug naar overzicht Bijscholing

 

eCarePro Home PlatformTechniek inzetten binnen hulp- en zorgverlening 

E-health is de verzamelnaam voor het inzetten van technische hulpmiddelen bij het op afstand begeleiden van cliënten en patiënten. Deze hulpmiddelen zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

 • intelligente softwareprogramma’s (zogenoemde ‘apps’, ‘applets’ en ‘widges’) die met behulp van sensoren allerlei informatie verzamelen over een patiënt en deze informatie gebruiken om geautomatiseerde feedback te geven aan de patiënt en/ of zorgverlener. 

 • hulpwebsites waarbinnen de patiënt zelfstandig of (deels) onder begeleiding van een zorgprofessional bezig kan zijn met de eigen ontwikkeling of gezondheid.  

Uit onderzoek blijkt dat veel van deze technische toepassingen onveilig zijn en het niet zo nauw nemen met de privacy van de gebruikers. Het is dan ook zaak om zeer alert te zijn bij de keuze voor bepaalde techische hulpmiddelen die eHealth mogelijk maken.   

Meer patiënten beter begeleiden: Pluform.com

Vrijwel alle hulpwebsites zijn ontwikkeld vanuit een technisch perspectief waarbij het maken van oefeningen en opdrachten (modules en interventies) centraal staan. Dit geeft vaak een mismatch met de aard van het werk van een hulp- of zorgverlener omdat dit type werk hoofdzakelijk bestaat uit het voeren van gesprekken met patiënten.

Om deze reden heeft eCarePro een eigen online werkomgeving voor patiënten ontwikkeld waarbij de communicatie tussen patiënt en hulp- of zorgverlener centraal staat. Pluform.com is op basis van een licentie inzetbaar (al vanaf € 8,25 per maand). De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Pluform.com maakt uw online communicatie persoonlijk en zet de dialoog centraal. Berichten worden op een visueel aantrekkelijke manier onder elkaar weergegeven met directe links naar eventuele oefeningen of bijlagen,

 • Elke cliënt is uniek en daarom kunt u binnen Pluform.com per cliënt bepalen welke informatie, opdrachten en oefeningen u gebruikt en beschikbaar stelt in het traject. U kunt bestaande content, filmpjes, webpagina’s en andersoortige documenten invoeren of zelf creëren. Bewaar deze binnen uw profiel en wijs ze toe aan 1 of meerdere cliënten. Eenvoudig, veilig en recyclebaar,

 • Met Pluform.com stelt u een bilbliotheek samen van interessante informatie. Tevens kunt u per cliënt bepalen welke documenten en informatie worden aangeboden. Uw cliënt heeft hierdoor altijd toegang tot alle relevante middelen die behulpzaam zijn voor de eigen ontwikkeling,

 • Geef uw cliënten net dat extra duwtje in de rug tijdens cruciale momenten in hun ontwikkeling. Pluform.com maakt het mogelijk om korte berichten via SMS te versturen naar de mobiele telefoon van uw cliënt,

 • Binnen Pluform.com kunt u de voordelen van e-learning combineren met maximale persoonlijke begeleiding. Vergroot de zelfwerkzaamheid van uw cliënten met semi-geautomatiseerde modules die uw cliënten grotendeels zelfstandig kunnen doorlopen,

 • 24/7 online beschikbaar, zeer veilig door versleutelde communicatie en een buitengewoon gebruiksvriendelijk design. 

Meer weten over de mogelijkheden om Pluform.com in te zetten voor uw cliënten of patiënten? Klik hier: Pluform.

Eigen e-tools ontwikkelen

Wilt u eigen 'custom made' digitale hulpmiddelen voor patiëntcontact en online begeleiding ontwikkelen? Onze adviseurs en ICT-specialisten helpen u graag op weg!

 • Wilt u meer weten over het ontwikkelen van e-tools? Neem dan contact op via dit formulier: Contact


eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02