Curriculum update opleidingen

eCarePro Home eHealtheSkills voor online begeleiders en behandelaren 

In de hulp- en zorgverlening wordt grootschalig geïnvesteerd in de ontwikkeling van 'e-hulp' en 'e-health' programma's. Logischerwijze dient ook de nieuwe generatie hulp- en zorgverleners voorbereid te worden om met deze aanvullende communicatiemiddelen om te gaan. Tevens is er kennis nodig over de dynamiek, de valkuilen en de mogelijkheden van online begeleiden. 

Zijn uw studenten gereed voor het digitale tijdperk?

Het inzetten van online communicatiemiddelen zorgt voor een transparanter begeleidingsproces (de communicatie wordt gedocumenteerd), een verandering in regievoering (deze komt meer bij de cliënt en patiënt te liggen) en creëert frequentere contactmogelijkheden (dichter op de patiënt).

Deze en vele andere processen binnen online begeleiden vragen om hulp- en zorgprofessionals met aanvullende vaardigheden. De vraag naar professionals die deze aanvullende vaardigheden bezitten zal de komende jaren dratisch toenemen. Lees hier meer over wat er voor uw studenten gaat veranderen

Upgraden curriculum sociaal/ medische opleidingen

Het aanbieden van aanvullende scholingsprogramma of het upgraden van uw curriculum met onderwijsstof over online vaardigheden (competenties), zogenoemende 'eSkills' biedt de mogelijkheid om uw studenten voor te bereiden om cliënten en patiënten online te kunnen begeleiden. eCarePro biedt diverse diensten om dit doel te bereiken:  

Voorbeeld: Sociaal Pedagogischie Hulpverlening (SPH)

De Hogeschool Rotterdam heeft voor haar deeltijdstudenten SPH en haar voltijdstudenten Begeleidingskunde het vak online begeleiden toegevoegd aan het curriculum. De kerndocenten van deze vakken zijn eerst bijgeschoold tot 'Certified eCounselor'. Binnen dit vak wordt er gebruik gemaakt van de 'eCP-methode voor online begeleiden' en oefenen studenten met elkaar op ons online platform.  

Over eCarePro

eCarePro is een van de eerste organisaties wereldwijd die een gestructureerde aanpak heeft ontwikkelend voor effectieve online communicatie en begeleiding. Wij bieden scholingsmogelijkheden, ICT-middelen en implementatiebegeleiding op het gebied van blended zorg, e-health, e-therapy en online begeleiding.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van upgraden van uw curriculum met kennis over online begeleiden?  Neem dan contact op via dit formulier: Contact.