Privacy en Veiligheid binnen online hulpverlening (Artikel)

Voor het speciale themanummer 'eHealth' van het Counselling Magazine zijn wij gevraagd om een artikel te schrijven over een zeer belangrijk maar vaak onderbelicht aspect van online hulpverlening: Privacy en Veiligheid. Inmiddels is dit artikel gepubliceerd. 

Privacy en Veiligheid: de hekkensluiters van online hulpverlening

In een recent verschenen onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut (2014) worden diverse geautomatiseerde feedbackprogramma’s beschreven die ondersteuning bieden bij gedragsveranderingen, zoals websites, computers, tablets, polsbandjes, smartphones en horloges met speciale intelligente softwareprogramma’s (zogenoemde ‘apps’, ‘applicaties’, ‘applets’ en ‘widges’). Bij de meeste van deze websites en apps worden er vraagtekens gezet bij de veiligheid-en privacybescherming van de gebruikers. Daarnaast blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de commerciële belangen van de aanbieders van deze hulpmiddelen.

Lees hier het hele artikel: Privacy en Veiligheid - de hekkensluiters van online hulpverlening (PDF).

Compleet themanummer eHealth downloaden?

Naast bovenstaand artikel hebben wij nog een artikel geschreven voor dit themanummer: ABC-model voor online begeleiding.

Naast onze twee artikelen staan er nog vele andere interessante artikelen van o.a. prof.dr. Riper, Saskia Timmer, Fenneke Woertman, Ron van Deth en Myriam Limper in dit themanummer. De volledige uitgave is digitaal te downloaden via de uitgever: Counselling Magazine NR 1 2015  

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02