Logo GGzEOm e-health op een succesvolle manier toe te passen heeft GGzE samen met eCarePro een op maat gemaakte opleiding ‘E-health voor zorgprofessionals' opgezet. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Lees er hieronder alles over.

Cliënten en Patienten optimaal online begeleiden

GGzE is een van de koplopers met e-health onder de grote instellingen. Vanaf september 2018 is er een nieuwe stap gezet en is een online behandelteam geformeerd binnen GGzE-Direct. Een eenheid voor generalistische en specialistische GGZ-behandelingen.

GGzE-Direct kenmerkt zich door samen met haar cliënten te zoeken naar een hulpvraaggerichte behandelfocus en deze afgebakend in interventies en duur te behandelen. Deze aanpak sluit aan bij de wens van cliënten om waar en wanneer zij willen, aan de slag te gaan met hun psychische klachten onder deskundige begeleiding.

“Met ons online aanbod kunnen we méér mensen sneller en ook op afstand helpen” 

Afbeedling artikel Daar zijn waar de patient isRecent is in het Tijdschrift Positieve Psychologie ons artikel: 'Stand van zaken e-mental health in de GGZ: daar zijn waar de patiënt is', verscheven. Dit artikel is geschreven door Alexander Waringa, Jorne Grolleman & Marc Coenen.

Daar zijn waar de patient is 

Eliza: “Hoe gaat het met je? Vertel me alsjeblieft wat je probleem is.
Ik: “Hallo Eliza, ik voel me onrustig en lusteloos.”
Eliza: “Kun je me meer vertellen over deze gevoelens?

Dit zijn de eerste zinnen die op je beeldscherm verschijnen als je het gesprek aangaat met de digitale therapeut Eliza. Het gaat hier om een computerprogramma dat reeds in 1966 is ontwikkeld door computerwetenschapper Joseph Weizenbaum. Deze Eliza is in staat om een dialoog te voeren met een patiënt op basis van steekwoorden uit de reacties van de patiënt. Hoewel er sprake is van een geautomatiseerde interactie, krijgt een patiënt toch enige tijd het gevoel met een echte therapeut van doen te hebben. Hierdoor is Eliza een van de eerste computer programma’s die zich geheel automatisch en autonoom kon voordoen als therapeut.  

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02