Hoofdstuk 3

3) E-mental health in de geestelijke gezondheidszorg 

(door Alexander Waringa, Jorne Grolleman en Viola Spek)

3.1 De digitale stand van zaken in de GGZ
3.2 De effectiviteit van online interventies
3.3 Het aanbod aan online behandelplatformen
3.4 Overige e-mental-healthtoepassingen voor verschillende doelgroepen
3.5 De verwachte ontwikkeling van e-mental health binnen de GGZ 
3.6 Samenvatting

Linkjes en achtergrondinformatie

Figuur 3.1: Het online stepped care model:

Figuur 3.1 Online stepped care Riper et al. 2007

Online behandelplatformen voor de GGZ:

 • Minddistrict is het meestgebruikte behandelplatform in de ggz. Minddistrict biedt eigen content en ontwikkelt samen met gebruikers nieuwe modules en behandelprogramma’s.

 • Karify is in marktaandeel het tweede platform in Nederland en op vele fronten vergelijkbaar met Minddistrict. Karify biedt daarnaast content van derden aan via het eigen platform.

 • Telepsy is een platform dat in eerste instantie vooral gericht was op het intakepro- ces, het afnemen van vragenlijsten en het doorverwijzen. Inmiddels is het platform sterk uitgebreid en biedt het vergelijkbare toepassingen als Minddistrict en Karify.

 • Jouw Omgeving is een van de snelst groeiende e-healthplatformen. Oorspronkelijk was het gericht op kinderen en jongeren. Inmiddels wordt het platform breder ingezet.

 • De organisatie NewHealthCollective biedt het platform E-health Warenhuis aan. Het platform bevat meer dan honderd online behandelingen. De behandelpro- gramma’s richten zich op psychologische klachten, verslaving en leefstijl.

 • Therapieland profileert zich specifiek als een platform voor online therapie en behandeling op basis van veel visuele content, zoals animaties en video’s.

 • Pluform biedt veilige communicatiemiddelen (mail, sms en beeldbellen) voor het primaire proces van een zorgrelatie. Dit platform is vooral geschikt voor organisaties en zelfstandig gevestigde zorgverleners die met eigen content willen werken.

 • Serviant biedt een gespecialiseerde chatfunctie aan diverse grote zorginstellingen. Serviant is ontstaan binnen de ict-afdeling van een ggz-instelling, maar is inmiddels als zelfstandige organisatie verdergegaan.


Online Zelfhulp of Begeleiding

 • MinderDrinken is een platform met een online zelfhulpprogramma voor volwassenen om zelfstandig het alcoholgebruik te verminderen of te stoppen. Naast het programma is er een zelftest beschikbaar en een forum voor lotgenotencontact.

 • Jellinek Online Zelfhulp zijn verschillende websites van Jellinek met zelfhulpprogramma’s om op eigen kracht te stoppen met alcohol, cocaïne, tabak, cannabis of gokken. Voor elk thema is er een aparte website ontwikkeld waar ook een forum beschikbaar is voor lotgenotencontact.

 • Mirro eHealth platform biedt zeventien verschillende modules met actuele thema’s, zoals relatieproblemen, werkstress en rouwverwerking, en is vooral gericht op de poh-ggz. Modules kunnen zowel begeleid als onbegeleid ingezet worden. 

 • 113 zelfmoordpreventie is een portal voor mensen met suïcidale gedachten en hun naasten. Zij kunnen 24/7 anoniem en gratis gebruikmaken van deze portal. De hulpverlening bestaat onder meer uit crisishulplijnen (zowel telefoon als chat), online therapie en digitale zelfhulpmogelijkheden zoals zelftests en contact met anderen.

E-mental-healthtoepassingen voor specifieke doelgroepen

 • Beat-it is een app voor jongeren met adhd, oppositionele-opstandige stoornis (odd) of normoverschrijdend-gedragsstoornis (cd) om emotieregulatieproblemen beter in de hand te houden en om grip te krijgen op emoties. Het doel van deze app is dat de cliënt door de combinatie van muziek en beweging leert ontspannen in een moeilijke situatie.

 • De Kindertelefoon chat is voor kinderen van 8 tot 18 jaar die anoniem en in vertrouwen willen praten met een volwassene. Naast de chat met een zorgverlener (vrijwilliger) is het tevens mogelijk om onderling met elkaar te chatten (peer-to-peerchat) en gebruik te maken van het forum van de stichting.

 • De Active Cues Tovertafel is een vorm van serious gaming die verschillende interactieve spellen kan projecteren op de eettafel. Deze spellen zijn speciaal ontwikkeld voor dementerende ouderen. De interactieve projecties nodigen de spelers uit om te reiken met hun armen of te bewegen met hun handen, waarop de animaties weer reageren.

 • crdl (spreek uit ‘cradle’) heeft een vergelijkbaar doel als de Tovertafel maar vanuit een ander perspectief en meer gericht op aanraken. De crdl is een houten apparaat dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid.

 • Zora is een kleine robot (57 centimeter) die geprogrammeerd kan worden en over allerlei sensoren beschikt waardoor ze kan praten als een mens, haar ogen kan bewegen, kan lopen, dansen, zingen en een knuffel kan geven. Ze is bedoeld om eenzame ouderen te activeren.

 • VraagApp is een laagdrempelig digitaal hulpmiddel waarmee mensen met een licht verstandelijke beperking direct antwoord krijgen op hun alledaagse vragen. Door gebruik te maken van een grote pool van vrijwilligers worden vragen razendsnel beantwoord.

 • Temstem-app is een app voor mensen met psychosen en mensen die in of buiten hun hoofd stemmen horen. Op het moment dat een cliënt stemmen hoort, kan hij op de app een taalspelletje spelen. Hierdoor wordt het auditieve werkgeheugen in beslag genomen en krijgen stemmen minder kans zich op te dringen. Hierdoor herwint de cliënt controle.

 • PsyMate is een app voor jongeren vanaf 12 jaar met een psychiatrische aandoening. Het doel is om hun weer controle te geven over het eigen leven. PsyMate is een soort digitaal dagboek dat tien keer per dag een piepsignaal geeft, waarna de cliënt een aantal vragen over zijn of haar psychische gesteldheid moet invullen op het scherm. Die gegevens worden verwerkt in duidelijke grafieken en schema’s. Na verloop van tijd kan een cliënt activiteiten en gevoelens met elkaar in verband brengen.

 • Verbeter Je Relatie is een online e-mental-healthprogramma waarmee volwassenen kunnen werken aan het verbeteren of onderhouden van hun intieme liefdesrelatie, samen online therapie kunnen volgen of een relatie-apk kunnen doen.

Klik hier voor literatuurlijst

<- Terug naar Inhoudsopgave e-Health handboek

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02