Privacy en Veiligheid op internet

Privacy en Veiligheid: de hekkensluiters van online hulpverlening

Veel hulp- en zorgverleners zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie met een eigen beroepscode inclusief ethische regels. In de codes staan uitgebreide paragrafen over hoe om te gaan met de privacy en de gegevens van de cliënt: geen informatie delen met onbevoegden en cliëntgegevens netjes achter slot en grendel bewaren.

Inmiddels is door het gebruik van computers en internet het een stuk lastiger geworden om te voldoen aan de beroepscodes. Soms schieten deze codes zelf tekort omdat ze geen rekening houden met de bijzondere dynamiek van online begeleiding.

Uit onderzoek blijkt dat we door het gebruik van online hulpwebsites en apps vaak de privacy van onze cliënten schenden, omdat veel van deze technische hulpmiddelen onveilig in gebruik zijn. In een recent verschenen onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut (2014) worden diverse geautomatiseerde feedbackprogramma’s beschreven die ondersteuning bieden bij gedragsveranderingen, zoals websites, computers, tablets, polsbandjes, smartphones en horloges met speciale intelligente softwareprogramma’s (zogenoemde ‘apps’, ‘applicaties’, ‘applets’ en ‘widges’). Bij de meeste van deze websites en apps worden er vraagtekens gezet bij de veiligheid-en privacybescherming van de gebruikers. Daarnaast blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de commerciële belangen van de aanbieders van deze hulpmiddelen.

Lees hier het hele artikel: Privacy en Veiligheid - de hekkensluiters van online hulpverlening (PDF).

Compleet themanummer eHealth downloaden?

Dit artikel is verschenen in het themanummer eHealth van het Counselling Magazine. Naast dit artikel staan er nog vele andere interessante artikelen van o.a. prof.dr. Riper, Saskia Timmer, Fenneke Woertman, Ron van Deth en Myriam Limper in dit themanummer. De volledige uitgave is digitaal te downloaden via de uitgever: Counselling Magazine NR 1 2015

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02