Advies, Implementatie en Inspiratie

eCarePro Home ImplementatieIs uw organisatie gereed voor het digitale tijdperk?   

Wilt u weten hoe uw hulp- of zorgorganisatie (nog) beter kan aansluiten bij de digitale belevingswereld van uw cliënten & patiënten en welke aanvullende vaardigheden uw professionals daar voor nodig hebben? Dan organiseren wij graag een inspiratie-sessie voor u. Voorbeelden van thema's die aan bod kunnen komen zijn:

  • hoe kunnen we e-health en online begeleiding vormgeven binnen onze organisatie?

  • welke vaardigheden hebben onze hulp- en zorgprofessionals aanvullend nodig? 

  • welke online communicatiemiddelen kunnen wij inzetten binnen onze dienstverlening?

Inspireren en enthousiasmeren

eCarePro biedt de volgende diensten aan om deze thema's te behandelen met uw beleidsmakers en hulp- & zorgverleners:  

  • Advies en Implementatie: het adviseren over beleidsvorming met betrekking tot online begeleiden van cliënten en patiëten van uw instelling. Het begeleiden van de implementatie van de beleidsvoornemens (projectmanagement). 

  • Inspiratiesessie of lezing: interactieve bijeenkomst (1 of meerdere uren) over de mogelijkheden van online begeleiding in hulp- en zorgverlening met als doel om uw medewerkers te inspireren en te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met deze vorm van begeleiden. Lees hier meer: Inspiratiesessies;

  • Seminar: interactieve bijeenkomst (1 of meerdere dagdelen) waarbij er naast de overdracht van theoretische kennis vooral geoefend wordt met de basis principes van online begeleiding. Hierdoor krijgen uw medewerkers practische handvatten waarmee zij meteen aan de slag kunnen in de praktijk;

  • Masterclass: het bijscholen van uw hulp- en zorgprofessionals op het gebied van online begeleiden zodat zij zelf op een gefundeerde en structurele manier aan de slag kunnen met het begeleiden van patiënten, inclusief eventuele certificering. Lees hier meer: Bijscholing

  • Online Platform: het adviseren over bruikbare online instrumenten voor het begeleiden van cliëten en patiënten of het onder licentie aanbieden van onze eigen online werkomgeving Pluform.com.

Over eCarePro

eCarePro is een van de eerste organisaties wereldwijd die een gestructureerde aanpak heeft ontwikkelend voor effectieve online communicatie en begeleiding. Wij bieden scholingsmogelijkheden, ICT-middelen en implementatiebegeleiding op het gebied van blended zorg, e-health, e-therapy en online begeleiding.

Geïnspireerd raken?

Maak een oriënterende afspraak met een van onze adviseurs. Neem contact met ons op via 013-8507546 of dit formulier: contact

 

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02