Hoofdstuk 10

10) Een blended behandeltraject bij dwangstoornis

(door Nathan Bachrach en Anne Ribbers)

Linkjes en achtergrondinformatie

In dit hoofdstuk beschrijven we een blended behandeling zoals je die met behulp van de eCP-methode kunt vormgeven.
In de beschrijving maken we gebruik van de uitgangspunten van evidencebased behandelen op basis van het behandelprotocol voor obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). De inhoud van de face-to-facesessies beschrijven we per sessie in de vorm van een korte samenvatting. De online communicatie, inclusief alle oefeningen en uitwerkingen, geven we integraal weer. Behalve van de eCP-methode hebben we in deze voorbeeldbehandeling gebruikgemaakt van het behandelprotocol voor de obsessieve-compulsieve stoornis. Dit voorbeeldtraject, de behandeling van Geertje door behandelaar Jens Hazelhof, beslaat veertien weken met in totaal 35 contactmomenten, inclusief zeven face-to-facebijeenkomsten en elf online sessies.

Het voorbeeld is tevens als demo te vinden op: Pluform voor de zorg

Afbeeldingen/modellen uit het boek

Figuur 10.1 Cognitief gedragstherapeutisch model dwangstoornis 

Figuur 10.1 Cognitief gedragstherapeutisch model dwangstoornis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Keijsers, G.P.J. , Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom.

In afbeelding 10.2 staan vier mogelijke scenario's voor wat er met iemands angst kan gebeuren als hij of zij zich in een situatie bevindt die angst oproept. 
Afbeelding 10.2 Vier angstscenarios

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Keijsers, G.P.J. , Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom.

 

Klik hier voor literatuurlijst

<- Terug naar Inhoudsopgave e-Health handboek

 

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02